Vil ha flere minoritetsjenter inn i organisert idrett

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 1. april mottok kulturminister Thorhild Widvey rapporten ”Kom igjen, jenter!” fra utvalget som har arbeidet med minoritetsjenters deltagelse i idretten. Undersøkelser viser at jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert i organisert idrett. Gutter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett omtrent i samme omfang som guttene i majoritetsbefolkningen.

Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Holmlia sportsklubbs jentelag i håndball og innebandy.
Kulturminister Thorhild Widvey sammen med Holmlia sportsklubbs jentelag i håndball og innebandy. Rekka foran fra venstre: Fozia Ahmad, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Ove Bevolden, Eva Skei, Thorhild Widvey, byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland, Ingrid Tollånes, Ubah Aden. (Foto: KUD/Karen Moe Møllerop)

Tirsdag 1. april mottok kulturminister Thorhild Widvey rapporten ”Kom igjen, jenter!” fra utvalget som har arbeidet med minoritetsjenters deltagelse i idretten. Undersøkelser viser at jenter med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert i organisert idrett. Gutter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett omtrent i samme omfang som guttene i majoritetsbefolkningen.

For å sette søkelys på situasjonen satte Kulturdepartementet høsten 2013 ned et utvalg som skulle undersøke årsakene til minoritetsjenters lave deltakelse i idretten. Utvalget ble også gitt mandat til å gi kulturministeren råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med minoritetsbakgrunn.

Rapporten
Tirsdag 1. april fikk Widvey rapporten. Utvalget har beskrevet og diskutert årsaker og foreslått konkrete tiltak og råd til både Kulturdepartementet og idretten lokalt og nasjonalt.

- Idretten er en viktig arena for fellesskap og livskvalitet. Derfor er det viktig at alle har samme mulighet til å delta i dette fellesskapet. Utvalget har jobbet godt og grundig, og jeg ser fram til å sette meg inn i rapporten. Nå er neste fase at vi skal ta stilling til de konkrete tiltakene. Departementet vil samarbeide med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og løfte frem dette viktige området, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Et av rådene i rapporten er å satse på jenter med minoritetsbakgrunn på alle nivåer norsk idrett, både som spillere, trenere og ledere. Utvalget peker på at informasjon, kommunikasjon og involvering av jentenes foreldre kan være nøkkelen til høyere deltakelse.


Utvalget har bestått av:

Eva Skei, Norges Håndballforbund (leder)
Ingrid Tollånes, Oslo Idrettskrets
Utah A. Aden, Holmlia Sportsklubb, Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Sahra Jaber, Furuset IF, Årets unge leder i 2011 (Leadership Foundation)
Fozia Ahmad, Falken Girls Cricket Klubb, Norges Cricket-forbund
Ove Bevolden, Holmlia Sportsklubb
Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
Henrik Lunde, Norges Fotballforbund
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)