Kom igjen, jenter!

Jenter med minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert idrett

Kulturdepartementet nedsatte et utvalg som skulle se på minoritetsjenters deltakelse i idrett 10. oktober 2013. Rapporten ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 1. april 2014.

Rapporten "Kom igjen, jenter!" (.pdf)