Aksjeselskap rett på nett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå kan du stifte aksjeselskap rett på nett. Den nye tjenesten kan spare næringslivet for over 20 millioner kroner i året.

 – Dette er en forenkling for næringslivet vi har sett frem til. Det blir enklere, raskere og rimeligere for alle som er involvert i å stifte et aksjeselskap, sier næringsminister Monica Mæland.

En helt ny digital tjeneste lanseres nå av Brønnøysundregistrene. Tjenesten innebærer at du kan stifte ditt nye aksjeselskap i Altinn, og få stiftelsesdokumentet rett i meldingsboksen din.

Den nye tjenesten vil spare bedriftene for mye tid og penger. Beregninger viser at den samlede besparelsen for næringslivet kan være på nesten 21 millioner kroner årlig. 

- Dette er en del av digitaliseringen av det offentlige Norge. Målet er at belastingen på næringslivet skal reduseres. Bedriftene skal få en enklere hverdag. Vi ønsker at de skal bruke mer tid på å skape verdier, og mindre tid på å fylle ut skjemaer, sier Mæland.

Enklere og mer praktisk 

Hvert år stiftes 25 000 nye aksjeselskaper i Norge. Etter at aksjeselskapet er stiftet, må det registreres i Foretaksregisteret.

Når du stifter aksjeselskap i Altinn, vil du blant annet spare tid på å fylle ut skjemaet til Foretaksregisteret dersom også dette gjøres elektronisk. Tidligere måtte du laste opp manuelt signerte dokumenter før registreringsskjemaet kunne sendes inn. Nå kan opplysninger og vedlegg hentes elektronisk fra stiftelsesdokumentet.  Slik blir det enklere å stifte og registrere aksjeselskap.

Den nye tjenesten gjør det enklere både for de som skal stifte AS for første gang, og for de mer erfarne. Den passer like godt om du stifter selskapet alene eller sammen med andre.

Det er for eksempel ikke nødvendig at partene møtes for å signere. De kan varsles på e-post eller SMS. Både opprettere og revisor kan dermed signere elektronisk i Altinn, hver ved sin PC.

Færre feil

Den elektroniske løsningen vil også redusere forekomsten av feil. Systemet vil ikke tillate at skjemaene fylles ut i strid med loven. Det vil føre til mindre saksbehandling og færre potensielle klagesaker.

Direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene er fornøyd med at tjenesten nå er tilgjengelig.

- Jeg er svært tilfreds med at Brønnøysundregistrene har levert en løsning som gjør det enklere og mer effektivt å registrere nye virksomheter, sier han.

Her finner du den nye tjenesten i Altinn.

Pressekontakter:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Pressevakten i Brønnøysundregistrene: tlf 75 00 77 00, media@brreg.no