Aksjonsdag mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

22. juli skal det være en europeisk aksjonsdag for å minnes og støtte ofre for hatkriminalitet. Initiativet kommer fra Europarådets pågående kampanje mot hatefulle ytringer som støttes av Norge gjennom EØS-midlene.

Alle europeiske land er forpliktet til å motvirke diskriminering og intoleranse, inkludert hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Utviklingen i Europa de siste årene har imidlertid vært foruroligende. Vi har sett en økende tendens til fysiske og verbale angrep på minoriteter, innvandrere og enkeltpersoner og organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene og menneskeverdet.

Aksjonsdag 22. juli
Europarådets kampanje har tatt initiativet til en aksjonsdag 22. juli og oppfordrer folk over hele Europa til å minnes og støtte ofre og for å engasjere seg i kampen mot hatkriminalitet og hatprat.

22. juli er foreslått som aksjonsdag av ungdommene som er engasjert i kampanjen, for å minnes ofrene for angrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya i 2011 som krevde 77 menneskeliv

Hva kan du gjøre?
Besøk kampanjens nettside. Der kan du også finne ut mer om hvordan du kan engasjere deg og hva du kan gjøre på aksjonsdagen.

Norsk engasjement
Regjeringen har gjort kampen mot økt intoleranse og hat i Europa til en prioritet på flere arenaer.

I mai arrangerte Utenriksdepartementet en konferanse i Oslo om høyreekstremisme, hatkriminalitet og minoriteter under press i Europa.

Les anbefalingene fra konferansen


Gjennom EØS-midlene er Norge en strategisk partner for Europarådets kampanje mot hatprat. EØS-midlene bidrar også til å bekjempe hatefulle ytringer og fremme toleranse og menneskeverd gjennom en rekke programmer, inkludert støtte til sivilt samfunn i de 15 mottakerlandene.

Les mer:
EØS-midlene: Innsats for å bekjempe hatprat og hatkriminalitet
EØS-midlene: Samarbeidet med Europarådet
EØS-midlene: Støtte til sivilt samfunn i mottakerlandene