Flere saker om temaet

Viser 101-120 av 57438 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nordisk uformelt statsministermøte

  23.05.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte sine nordiske kolleger til uformelt nordisk statsministermøte i Örnsköldsvik 22.-23. mai. I tillegg til diskusjoner om aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske tema og nordisk samarbeid, var det i møtene fokus på

 • Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

  23.05.2018 Høring Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

  Høringsfrist: 04.07.2018 Status: På høring

 • Tre nye F-35 kampfly til Norge

  23.05.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  22. mai landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå seks fly stasjonert på norsk jord. - Våre nye kampfly er en stor investering og det viktigste tiltaket for å styrke kampkraften til Forsvaret, sier forsvarsminister Frank

 • India - reiseinformasjon

  23.05.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Siden 8. juli 2016 har over 100 mennesker mistet livet og mer enn 10.000 mennesker blitt skadet, de fleste sivile, i forbindelse med voldelige demonstrasjoner, opptøyer og politisk uro i delstaten Jammu og Kashmir. Se for øvrig departementets

 • Bistand til å bygge en grunnmur

  23.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Bistand til behandling av sykdom er viktig, men like viktig er det at den internasjonale helsebistanden bidrar til å bygge opp gode lokale helsetjenester.

  Av: Helseminister Bent Høie , Utviklingsminister Nikolai Astrup innlegg i Vårt Land, 23. mai

 • Gassled-saken – ankebehandling i Høyesterett

  23.05.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Etter at staten vant saken om tariffer i Gassled (gasstransportsystemet for norsk gass) i tingretten i 2015 og i lagmannsretten i 2017, anket saksøkerne til Høyesterett. Behandlingen starter onsdag. Det er avsatt tid fram til 5. juni. Anken gjelder

 • Pressekonferanse med de nordiske statsministrene

  23.05.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Sveriges statsminister Stefan Löfven er vert for det årlige uformelle statsministermøtet. Lars Løkke Rasmussen fra Danmark, Juha Sipilä fra Finland, Katrín Jakobsdóttir fra Island og Erna Solberg fra Norge møter pressen sammen med Löfven i

 • Ekspertpanel for Statens pensjonsfond

  23.05.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet etablerte i 2007 et ekspertpanel for arbeidet med strategispørsmål knyttet til Statens pensjonsfond.

 • Fylkesnytt fra Oppland 2/2018

  23.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om et felles bygdeutviklingsprogram for Innlandslandbruket som engasjerer.

 • Ilulissat-erklæringen viktig for Arktis

  23.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I dag 23. mai møtes representanter for de fem arktiske kyststatene i Ilulissat. Vi skal markere at det er ti år siden Ilulissat-erklæringen ble vedtatt. Ti år senere har de dystre spådommene enkelte hadde om Arktis ikke slått til. Arktis er preget

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Nordlys, 23. mai

 • De halvårlige møtene i IMF og IMFC

  22.05.2018 Artikkel Finansdepartementet

  De fem nordiske og de tre baltiske landene utgjør en valgkrets i IMF. Det holdes to møter årlig i denne komiteen.

 • Likestillingspolitisk redegjørelse 2018

  22.05.2018 Tale/innlegg Barne- og likestillingsdepartementet

  Likestillingsministeren holdt likestillingspolitisk redegjørelse i Stortinget 22. mai.

  Av: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

 • Våtmarkene truet av utbygging

  22.05.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Våtmarkene som dekker omlag 10 prosent av Norge, er viktige for overlevelsen til mange arter i naturen. De lagrer også store mengder klimagasser og kan blant annet bidra til å dempe flom og tørke. Nå viser en ny rapport at norske våtmarker er truet

 • Vellykket opprydding av forurenset sjøbunn

  22.05.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Sandefjordsfjorden har vært svært forurenset etter mer enn 100 år med industrivirksomhet. Men etter at sjøbunnen i indre del er blitt dekket med 500 000 tonn rene masser, kan nå fjordområdet friskmeldes.

 • FNs torturkomité med rapport om Norge

  22.05.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  FNs torturkomité (CAT) kom før helgen med sin rapport om hvordan Norge etterlever konvensjonen om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

 • Turistfiske

  22.05.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  ”Turistfiske” brukes som begrep for det fisket som utøves av utenlandske turister. Fisketurisme er en viktig del av det norske reiselivsmarkedet.

 • Fritidsfiske

  22.05.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk er en viktig del av kystkulturen i Norge, noe som gjenspeiles i det relativt romslige regelverket som gjelder for norske fritidsfiskere.

 • Voksnes rett til opplæring

  22.05.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Voksenopplæring har hatt stor oppmerksomhet i Norge i flere tiår. Allerede i 1976 kom loven om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å utvikle sin kompetanse.

 • Presseinvitasjon: Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgjøret

  22.05.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer trygdeoppgjøret 2018 torsdag 24. mai, cirka kl. 11.

 • Havnestatskontroll

  22.05.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  En global avtale for bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske.