Flere saker om temaet

Viser 101-120 av 58073 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringens konferanse om sosial bærekraft og ulikhet 21. august

  16.08.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet. I den anledning inviterer regjeringen til en konferanse

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Brynseng skole første skoledag.

  16.08.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møter førsteklassingar på Brynseng skole første skoledag 20. august. Deretter drar han vidare for å opninga av Wang Ung i Oslo.

 • Vil utrede erstatnings- og kompenasasjonsordningene for veteraner

  16.08.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet vil sette ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner.

 • Trygghet = grønn klode

  16.08.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det er ikke ofte man kan tilbringe sommeren i Norge uten at det frister å reise sydover. Samtidig tror jeg at den sommeren vi nå har lagt bak oss, kan være den sommeren vi for alvor skjønte at klimaendringene rammer alle.

  Av: Utviklingsminister Nikolai Astrup artikkel i Dagsavisen, 16. august

 • Svar på spørsmål om støtte til Sør-Sudan

  15.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups svar på et spørsmål fra Ulf Leirstein (Frp) om Norge har kontroll på hva norske skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan.

 • E-demokrati

  15.08.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  Digital kommunikasjon gir kommunene gode muligheter til å utvikle lokaldemokratiet. Ved en kommunesammenslåing kan kommunen ta stilling til hvordan eksisterende lokaldemokratiske tiltak og prosesser kan suppleres med digitale løsninger.

 • Etikk

  15.08.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss

 • Hviterussland - reiseinformasjon

  15.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hviterussland er generelt et trygt land å reise i. Hviterussland er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde

 • Feil om norsk fredsinnsats

  15.08.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Tron Ljødals påstand om at fredsavtalen i Colombia er død og at Norge har deler av skylden for dette, faller på egen urimelighet.

  Av: Politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim innlegg i Aftenposten, 14. august

 • InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

  15.08.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  15.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt

 • Mer øving og trening med allierte

  15.08.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Amerikanske myndigheter har nylig bekreftet at de takker ja til å videreføre og øke den rotasjonsbaserte treningen og øvingen i Norge for enheter fra det amerikanske marinekorpset. Det betyr at ordningen vil fortsette ut over 2018 og vil kunne

 • Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

  15.08.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent, eller i underkant av 900 000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2016 og 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

 • Valgobservasjon

  15.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge er gjennom ulike internasjonale dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta i mot nasjonale og internasjonale valgobservatører.

 • Sør-Sudan - reiseinformasjon

  15.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er ustabil og det er utstedt reiseråd for hele Sør-Sudan. Nordmenn som likevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no.

 • Filippinene - reiseinformasjon

  15.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Kriminalitet, ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør det likevel viktig å være på vakt og ta nødvendige forholdsregler.

 • Spørsmål og svar om kommune- og regionreformen

  15.08.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om kommune- og regionreformen.

 • Kunnskaps-og integreringsminister Jan Tore Sanner til Arendal, Mandal og Lindesnes

  15.08.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 16. august besøker kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Rykene skole i Arendal, Furulunden barneskole i Mandal og lærlingar ved fabrikken GE Healtcare AS i Lindesnes.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Strand, Finnøy og Stavanger

  15.08.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøker Strand videregående skole og Finnøy sentralskule fredag 17. august.

 • Svar på spørsmål om stans av båten Kårstein

  14.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om lovligheten av hendelsen der israelsk militære stanset båten Kårstein og hvilke undersøkelser norske myndigheter gjør.