Flere saker om temaet

Viser 101-120 av 56415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kampen mot MRSA i landbruket nytter

  15.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. Det er svært gledelig og viser at kampen mot

 • Svar på skriftleg spørsmål om tilskot gitt til jord og driftsbygningar

  15.02.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om tilskot gitt til jord og driftsbygningar.

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  15.02.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Aust-Agder, Nordland og Hedmark. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Harstveitbekken kraftverk. Søknadene om Ådalen kraftverk, Forsa kraftverk/Forsa

 • Krav til ansvarlig næringsliv – ny portal for næringslivet

  15.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sammen med GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Forskningsrådet, Norges OECD-kontaktpunkt har Utenriksdepartementet lansert en ny portal for ansvarlig næringsliv.

 • Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

  Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

  15.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer

 • Førebels rapport 2018 frå TBU kjem 26. februar

  15.02.2018 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg fram sin førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera 2018 på ein pressekonferanse 26. februar kl. 10.00.

 • Mann deg opp da, mann!

  15.02.2018 Tale/innlegg Barne- og likestillingsdepartementet

  Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin famille, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv. Det gjorde den ikke for kvinnene og det kommer den heller

  Av: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

 • Tale - regjeringas fiskeripolitikk

  15.02.2018 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa startet året med å justere kursen. Ikke det at vi på noen som helst måte har vært fortapt ute på det åpne hav. Men, når vi nå er på stø kurs inn i 2018, er jeg svært tilfreds med at havet er så sentralt i Jeløy-plattformen.

  Av: Fiskeriminister Per Sandberg

 • NATO styrker evnen til å forsvare nærområdene

  15.02.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  En justert kommandostruktur og økt vekt på det maritime vil gi NATO bedre evne til kollektivt forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel.

 • Gratulasjoner til gullvinnere i vinter-OL i Pyeongchang

  15.02.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Gratulasjoner fra statsminister Erna Solberg til gullvinnere i vinter-OL i Sør-Korea.

 • Er din by attraktiv?

  15.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Byer må utvikles til å bli et attraktivt sted der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler fra hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Inviterer til opent innspelsmøte på Svalbard

  15.02.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker innspel til ny Svalbard-strategi. Han inviterer derfor til eit opent møte i Longyearbyen tysdag 20. februar.

 • Brexit og Norge - aktivitetskalender 2018

  15.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter. Oppføringer i kursiv er EU-møter uten norsk deltakelse.

 • Svar på spørsmål om Prop. 159 L (2016-2017)

  15.02.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

 • § 7 - Organisering av parkeringsplasser som næringsseksjoner når reguleringsformålet for eiendommen er bolig

  15.02.2018 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet uttaler seg om flere spørsmål knyttet til seksjoneringsformål og organisering av parkeringsareal, salg eller utleie av parkeringsplasser, kravet om bytteordning el.l. for tilrettelagte parkeringsplasser og kommunenes adgang til å kreve

  Lov/forskrift: Eierseksjonsloven (2017)

 • Utanriksministeren til München 16.-17. februar

  14.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Munich Security Conference (MSC) frå 16.-17. februar.

 • Praktikantplasser ved ambassaden i Paris høsten 2018

  14.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassaden i Paris tilbyr to praktikantplasser for høsten 2018. Praktikantoppholdet varer fra 2. juli til 21. desember 2018. Søknadsfristen er 12.03.2018.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Haag høsten 2018

  14.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Haag høsten 2018? Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Søknadsfrist er 16. mars 2018.

 • Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  14.02.2018 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere

  Høringsfrist: 30.04.2018 Status: På høring

 • Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter for høsten 2018

  14.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter høsten 2018 - en fantastisk mulighet til å oppleve et spennende land fra innsiden. Søk innen 11. mars 2018.