Alle ansatte i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Alle ansatte og ledere i barnehage, grunnskolen og i videregående regnes nå som nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

– Jeg er glad for at de dyktige ansatte skolene nå regnes som personell med samfunnsviktige funksjoner. Det betyr at barn av lærere og andre ansatte i skolen skal få et tilbud utover vanlig åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Allerede regnes ansatte i barnehagen og lærere i 1. til 4. klasse som samfunnsviktig personell. Dette er nå utvidet til også å gjelde alle øvrig ansatte i grunnskoler og videregående skoler. 

– De siste månedene har vist oss hvor viktig ansatte i sektoren vår er for å håndtere den pågående koronasituasjonen. Nå får de mer tid til elevene sine og andre nødvendige oppgaver, samtidig som barna deres blir ivaretatt. Det er bra, sier Melby.