Amerikanske styrker kommer til å trene og øve mer i Norge

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker mer alliert trening og øving i Norge og inngår samarbeid med USA om en prøveordning med rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.

– USA er vår viktigste allierte, og vi har et nært bilateralt forhold som vi ønsker å videreutvikle. Forsvaret av Norge er avhengig av alliert forsterkning, og det er avgjørende for norsk sikkerhet at våre allierte kommer til oss for å få kunnskap om å operere i Norge og sammen med norske styrker.  Det er viktig at de er riktig utstyrt og har trent og øvd under realistiske forhold. Norge har lang tradisjon for å ha alliert trening og øving i norske områder, og dette er, og har alltid vært, en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Amerikanske marinesoldater under øvelse Cold Response 2016.
Amerikanske marinesoldater under øvelse Cold Response 2016. Foto: Winnefride Steen, Forsvaret

Styrker operativ evne
Prøveordningen kommer i stand etter en amerikansk henvendelse. Utgangspunktet for aktiviteten vil være Midt-Norge. Rundt 330 soldater fra US Marine Corps vil holde til på Værnes, og trene og øve sammen med norske og eventuelt andre styrker på ulike steder i Norge.

- Dette er en unik mulighet til å trene sammen med amerikanske styrker under norske forhold. Ordningen vil styrke Forsvarets evne til å operere sammen med vår nærmeste allierte, sier forsvarsministeren.

Det kan også bli aktuelt å bruke amerikansk utstyr som er forhåndslagret på Værnes.

Bildet er fra forhåndslageret som US Marine Corps har på Frigård i Trøndelag.
Bildet er fra forhåndslageret som US Marine Corps har på Frigård i Trøndelag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Evalueres i 2017
Prøveordningen er en oppfølging av rammeavtalen mellom Norge og USA som ble fornyet i 2005, om forhåndslagring og forsterking. Fornyelsen av rammeavtalen ble vedtatt gjennom St.prp. nr. 77 (2005-2006), og den åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge. 

– Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering an en amerikansk base i Norge, understreker forsvarsministeren.

Prøveordningen vil starte i januar 2017, og vil bli evaluert i løpet av året.