Historisk arkiv

Viderefører marinekorpsets rotasjonsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å videreføre den rotasjonsbaserte ordningen til det amerikanske marinekorpset. -Vi fortsetter et godt samarbeid som er av stor gjensidig verdi, sier forsvarsministeren.

Bildet er fra mars i år da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte US Marines på øvelse Joint Viking i Finnmark.
Bildet er fra mars i år da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte US Marines Corps på øvelse Joint Viking i Finnmark. Foto: US Marines Corps Forces

 

I 2017 gjennomføres en prøveordning med rotasjonsbasert øving og trening i Norge for om lag 330 amerikanske marinesoldater fra United States Marine Corps (USMC). Regjeringen har nå besluttet å videreføre marinekorpsets rotasjonsordning i ytterligere ett år, ut 2018. - Både de norske og de amerikanske erfaringene med ordningen så langt har vært veldig positive. Jeg er glad for at vi nå ytterligere styrker det bilaterale øvings- og treningssamarbeidet mellom USA og Norge. Dette er en forutsigbar, villet og ønsket politikk, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Integrasjon og samtrening er viktig
Økt alliert øving og trening i Norge er i samsvar med intensjonene i langtidsplanen og med norske sikkerhetspolitiske interesser generelt. -Dagens sikkerhetspolitiske situasjon preges i betydelig grad av usikkerhet og kompleksitet. Da er det svært viktig å ha et sterkt og synlig operativt alliert samarbeid, blant annet i form av felles øvelsesaktivitet, sier Eriksen Søreide.

-USMC har behov for å bygge opp sin kompetanse innen operasjoner under krevende vinterforhold og topografi. Aktiviteten baserer seg på rotasjonsprinsippet, og kombineres med stor grad av mobilitet og fleksibilitet hva gjelder øvings- og treningsaktivitetene. Soldatene skal øve og trene på forskjellige steder i Norge, og de vil delta på øving og trening også i andre europeiske land. Soldatene vil rotere to ganger i året. HV-12 på Værnes garnison vil fortsatt være vertskap for soldatene. Videreføringen av amerikansk rotasjonsbasert øving og trening i Norge i ytterligere ett år vil være en effektiv og hensiktsmessig måte å utvikle kompetanse på, både for amerikanske og norske styrker, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 

I tråd med basepolitikken
Norge har i årtier ført en aktiv invitasjonspolitikk hva gjelder alliert øving og trening i Norge. Da den bilaterale avtalen med USA om forhåndslagring og forsterkning ble fornyet av Stortinget i 2006, uttrykte Stortinget at den åpnet for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge og at dette var viktig for det norske Forsvaret, men også for våre allierte. 
-Alliert støtte i krise og krig er en vesentlig del av planene for forsvaret av Norge og derfor er øving og trening med allierte en grunnleggende forutsetning for vår forsvarsevne. Dette er kjernen i NATO-medlemskapet vårt. Det er viktig å bygge norsk og alliert forsvarsevne, og vi har over tid jobbet aktivt med flere nære allierte, som USA, Tyskland, Frankrike, England og Nederland, for å styrke samarbeidet og tiltrekke oss mer alliert trening i Norge. Dette har skiftende regjeringer har vært enige om og det er en del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk. Regjeringen fortsetter nå å levere konkrete resultater på denne ambisjonen, sier Eriksen Søreide.