Arne Røksund ny departementsråd i Forsvarsdepartementet

Arne Røksund er i statsråd i dag utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet. Røksund kommer fra stillingen som assisterende departmentsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

Røksund har variert militær og sivil bakgrunn, både fra departementer og underliggende etater. Han har en lang militær karriere (1984-2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole.  I 2007 ble han utnevnt til avdelingssjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I 2011 ble han utnevnt som departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, og fra 2013 har han vært assisterende departementsråd i det sammenslåtte Nærings- og fiskeridepartementet. I perioden 2012 – 2013 ledet Røksund et utvalg som kom med forslag til endringer i politiet etter hendelsene 22. juli 2011. I 2016 ledet han også et utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som foreslo endringer i bistandsinstruksen og forenklede rutiner for å utløse bistand fra Forsvaret.

Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie.

Arne Røksund tiltrer stillingen departementsråd fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Arne Røksund.
Arne Røksund. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Til toppen