Avlyser muntlig eksamen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener. – Da vi avlyste skriftlig eksamen i februar, åpnet jeg for å avlyse muntlig eksamen hvis situasjonen skulle tilsi det. Der er vi nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Hensynet til likebehandling av elevene har vært utslagsgivende for at vi nå avlyser muntlig eksamen for elever i alle kommuner og fylker, sier Melby.

Kunnskapsdepartementet har fulgt situasjonen fortløpende under pandemien. Tirsdag hadde Melby et møte med fylkeskommunene, og i etterkant innhentet departementet informasjon om hvordan smittesituasjonen er rundt om i landet.

– I forgårs hadde jeg et møte med alle fylkeskommunene, og i etterkant av dette har vi hentet inn informasjon om hvor mange elever og lærere som nå sitter i karantene. Situasjonen endrer seg også dag for dag og usikkerheten og uforutsigbarheten har økt de siste ukene, sier Melby.

– Slik jeg hele tiden har sagt har vi hele tiden fulgt med på smittesituasjonen og de siste tallene viser at det er såpass mange smitteutbrudd og elever i karantene, at det i sum ikke er forsvarlig å avholde muntlig eksamen, sier Melby.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal fortsatt ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.