Historisk arkiv

Avlyser muntlig eksamen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener. – Da vi avlyste skriftlig eksamen i februar, åpnet jeg for å avlyse muntlig eksamen hvis situasjonen skulle tilsi det. Der er vi nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Hensynet til likebehandling av elevene har vært utslagsgivende for at vi nå avlyser muntlig eksamen for elever i alle kommuner og fylker, sier Melby.

Kunnskapsdepartementet har fulgt situasjonen fortløpende under pandemien. Tirsdag hadde Melby et møte med fylkeskommunene, og i etterkant innhentet departementet informasjon om hvordan smittesituasjonen er rundt om i landet.

– I forgårs hadde jeg et møte med alle fylkeskommunene, og i etterkant av dette har vi hentet inn informasjon om hvor mange elever og lærere som nå sitter i karantene. Situasjonen endrer seg også dag for dag og usikkerheten og uforutsigbarheten har økt de siste ukene, sier Melby.

– Slik jeg hele tiden har sagt har vi hele tiden fulgt med på smittesituasjonen og de siste tallene viser at det er såpass mange smitteutbrudd og elever i karantene, at det i sum ikke er forsvarlig å avholde muntlig eksamen, sier Melby.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal fortsatt ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.