Norges avfallsplan med avfallsforebyggingsprogram 2013-2019

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det følger av EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF) at landene skal ha en avfallsplan og et avfallsforebyggingsprogram.

Avfallsstrategien fra 2013 er Norges avfallsplan og forebyggingsprogram. Det er utarbeidet to vedlegg til planen, ett om avfallsforebygging og ett som beskriver infrastruktur for avfall. Vedleggene har vært på offentlig ettersyn.

Les om infrastrukt for avfall her.

Les om avfallsforebygging her.