Barn slipper å legge frem Covid-19 test

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Dette gjelder for barn under 12 år og utlendinger som er fastboende på Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner for utlendinger. Endringen innebærer blant annet at noen flere grupper unntas fra kravet om å fremlegge negativ covid-19-test ved innreise til Norge når de kommer fra røde land. For det første vil utlendinger som er fastboende på Svalbard unntas fra kravet om å legge frem attest på negativ test, for det andre unntas barn under 12 år. Bakgrunnen for det siste er at barn har en mindre rolle i smittespredningen, og det viktigste er å teste eldre ungdommer og voksne.

I tillegg åpnes det for innreise for forskere med egne midler, som er gitt oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-20. Disse forskerne vil imidlertid være underlagt kravet om negativ test, samt regler om innreisekarantene i covid-19-forskriften.

Endringene trer i kraft ved midnatt 20. november 2020.

G-28/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen