Bedre tilgang til smittevernutstyr

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr enn i en normalsituasjon. Det er derfor stor etterspørsel etter åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind og annet utstyr. For noen typer verneutstyr kan det oppstå mangelsituasjoner i fremtiden. Dette har gjort det nødvendig med å se på alternative løsninger. Regjeringen har derfor besluttet at det blant annet kan gis unntak for kravet om CE-merking. Selv om det kan gjøres et unntak, er det avgjørende at smittevernutstyret oppfyller nødvendig krav til sikkerhet som CE-merkingen vanligvis ivaretar.

Innsatsen for å skaffe smittevernutstyr er godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om dette, og er i dialog med næringslivet om de kan bidra.

Les forskriften på Lovdata.