Ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag gitt forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd. Rådet skal være et innspill til arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

- For å sikre trygghet for den norske befolkningen er det behov for fortsatt styrking av Forsvaret. Den sikkerhetspolitiske utviklingen er utfordrende og den går raskere enn forventet. En kompleks og ustabil verden vekker bekymring og stiller økte krav til Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarssjefen skal levere sitt fagmilitære råd i oktober 2019.  Rådet vil stå sentralt i utarbeidelsen av ny langtidsplan, som etter planen skal fremmes for Stortinget våren 2020.

- Forsvarssjefen har fått i oppdrag å utrede hvordan vi best kan forsvare Norge. Regjeringen har bedt om et råd som er skalerbart og som styrker forsvarsevnen på en helhetlig og bærekraftig måte. Målsettingen i regjeringsplattformen om en reell styrking av Forsvaret ligger fast. Så er det Stortinget som tar den endelige beslutning om hvilket forsvar vi skal ha, sier Bakke-Jensen.

- Regjeringen legger opp til en åpen prosess rundt arbeidet med langtidsplanen. Det fagmilitære rådet vil være offentlig og arbeidstakerorganisasjoner og andre interessegrupper vil få anledning til å gi innspill i prosessen.  Regjeringen har satt i gang en langsiktig satsing på Forsvaret og vi er på rett kurs. Aktiviteten er på vei opp. Målsettingen for en ny langtidsplan er å bygge på dette fundamentet for å få et enda bedre forsvar, avslutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Vedlegg i pdf: Ny langtidsplan for forsvarsektoren ­– Anmodning om forsvarssjefens tilrådning om den videre utviklingen av Forsvaret

Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd,  forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret