Pressemeldinger

Bistår norske borgere ut av Syria

Norske myndigheter har bistått to voksne og tre barn med å reise fra al-Roj-leiren i Syria. De to kvinnene er gjort kjent med at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge. Hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen.

De to kvinnene har bedt om konsulær bistand til å returnere med sine barn.

– Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leire som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser. I Norge kan barna få den oppfølgingen som de trenger, sier utenriksministeren.

De to kvinnene ba selv om hjelp til å returnere med sine barn. Kvinnene vet at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politiet og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier Huitfeldt.

USA, lokale myndigheter og FNs generalsekretær har bedt land om at borgere hentes ut av disse leirene - av hensyn til stabiliteten i området, for at de kan straffeforfølges og av menneskelige hensyn.

Årsaken til at norske myndigheter ikke har hentet ut disse barna tidligere, er at det ikke er mulig å hente ut barna alene fra leirene uten samtykke fra foreldrene. Nå har mødrene bedt om å bistand til å returnere til Norge, og det har gjort det mulig å hente ut voksne og barn sammen.

– Jeg ber alle respektere at disse barna bør skjermes, og at de ikke skal identifiseres. Barna skal ikke straffes for foreldrenes handlinger. De må nå få størst mulig ro rundt seg, sier Huitfeldt.

Presseinformasjon:
Utenriksministeren vil være tilgjengelig for pressen. 
Tid: Klokka 18.00 
Sted: Utenriksdepartementet, 7. juni plassen.
Påmelding innen kl. 17.00 til Kommunikasjonsenheten i UD: media@mfa.no