Bøen og Hætta fortsetter som politimestre i Møre og Romsdal og i Finnmark

Politimester Ingar Olav Bøen (62) og politimester Ellen Katrine Hætta (51) ble i statsråd i dag åremålsutnevnte til politimestre i henholdsvis Møre og Romsdal og Finnmark politidistrikt for en ny periode på seks år.

Bøen og Hætta ble i åremålsutnevnte til politimestre i de samme politidistriktene i 2016.

Bøen har blant annet vært konstituert politimester i Sunnmøre politidistrikt og statsadvokat. Han har også jobbet som politijurist og politiinspektør.

Før Hætta ble utnevnt som politimester i Finnmark politidistrikt, var hun politimester i daværende Øst-Finnmark politidistrikt og politiinspektør samme sted. Hætta har også vært statsadvokat.

Begge tiltrer stillingene fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.