Bygger blått kunnskapssenter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte forskere med fremtidsvisjoner da hun besøkte Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll i dag.

Administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad og fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Vestlandet er en viktig region for både offshore, maritime og marine næringer. Et kunnskapssenter kan legge til rette for kompetanseutveksling mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv. Et slikt samarbeid er et viktig skritt i arbeidet med å bygge en blå økonomi, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forskningsmiljøer, universitet og høgskoler, og næringslivet i Bergensregionen jobber med å etablere et blått kunnskapssenter i Austevoll kommune. Senteret skal samle næringsliv, forskere og studenter fra maritime og marine næringer.

Forprosjektet til Blått kompetansesenter Sør er et finansieringssamarbeid mellom flere aktører, deriblant Austevoll kommune, Austevoll kraftlag, Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland, DOF, North Sea Shipping, Sjøtroll og Lerøy, samt Vestland Offshore.