Chaffey diskuterte åpenhet og transparens med mexicansk minister

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Åpenhet og digitalisering i offentlig sektor var tema da statssekretær Paul Chaffey møtte Mexicos minister for offentlig administrasjon, Virgilio Andrade.

Mexicos minister for offentlig administrasjon, Virgilio Andrade, i samtale med statssekretær Paul Chaffey.
Mexicos minister for offentlig administrasjon, Virgilio Andrade, i samtale med statssekretær Paul Chaffey.

Mexico ønsker et samarbeid med Norge for å lære av vår forvaltning hvordan man kan sikre åpenhet og innsyn og drive brukerorientert digitalisering av offentlig sektor. Chaffey var positiv til slik initiativ og mener nasjoner kan ha mye å hente på å dele beste praksis og lære av hverandres erfaringer.

Det bilaterale møtet fant sted under OECDs ministerkonferansen om digital økonomi i Cancun i Mexico, i går. Chaffey leder den norske delegasjonen til konferansen.