Forsiden

Deltakelse og likestilling i idretten prioriteres

– Ingen barn eller unge skal fratas muligheten til å være med på idrettsaktiviteter. Derfor er arbeidet med likestilling og deltakelse førsteprioritet i tilskuddet til Norges idrettsforbund, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det er i forbindelse med tildelinga av 810 millioner kroner til Norges Idrettsforbund at regjeringa nå kommer med betydelig sterkere prioritering av likestilling og deltakelse.

– Idretten er en unik arena for mestring, samhold og for å utjevne forskjeller mellom folk. Men når felleskapet er så sterkt, blir konsekvensene av å ikke få delta så mye større. Derfor må vi gjøre enda mer, og dette er et ansvar som jeg vet at NIF tar på alvor, sier Trettebergstuen.

20 millioner kroner til gjenåpning etter pandemien

– Norsk idrett gjør Norge bedre. Den er stappfull av hverdagshelter. Men nå trengs det et ekstra løft for å få deltakelsen tilbake på samme nivå som før pandemien. Derfor gir vi 20 millioner kroner til NIF sitt prosjekt «Tilbake til idretten», som handler om gjenåpning av idretten etter pandemien, sier Trettebergstuen.

Regjeringa gir 810 millioner fra spillemidlene til NIF. Dette er 35 millioner kroner mer enn forrige tildeling.  Tilskuddet går til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund, aktivitetsmidler innrettet mot barn og ungdom, samt toppidrett.