Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Israels planlagte annektering av Vestbredden

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva  regjeringen så langt har foretatt seg og hva planlegger regjeringen å gjøre – direkte overfor Israel og i samarbeid med andre land – for å forhindre en annektering.

Skriftlig spørsmål nr. 1857 (2019-2020).
Datert 09.06.2020

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Israels nye regjering planlegger å annektere palestinsk land på Vestbredden, i praksis et dødsstøt for en framforhandlet tostatsløsning. Nå haster det å forhindre at annekteringen faktisk gjennomføres. Hva har regjeringen så langt foretatt seg og hva planlegger regjeringen å gjøre – direkte overfor Israel og i samarbeid med andre land – for å forhindre en annektering?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar av 8. mai 2020 på skriftlig spørsmål fra representanten Audun Lysbakken.

Det er bekymringsfullt at koalisjonsavtalen til den nye samlingsregjeringen i Israel åpner for å annektere deler av Vestbredden. I det nylig avholde ministermøtet i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som Norge arrangerte og ledet, kom et stort antall land – inkludert Norge – med en klar advarsel mot en mulig israelsk anneksjon.

En anneksjon vil utgjøre et alvorlig brudd på folkeretten. Videre vil en slik handling undergrave mulighetene for en bærekraftig to-statsløsning, gjøre det vanskeligere å løse den israelsk-palestinske konflikten, og kunne ha en negativ innvirkning på regional fred og sikkerhet. Effekten av giverinnsatsen vil også kunne påvirkes. Disse budskapene, som i AHLC-møtet ble fremhevet av en rekke giverland og andre, er tydelig uttrykt i det norske formannskapets oppsummering av møtet som representanten viser til.

Også i vår bilaterale kontakt med israelske myndigheter er vi tydelige på at folkeretten må respekteres. I min telefonsamtale med den nye israelske utenriksministeren Gabi Ashkenazi 2. juni, understreket jeg at en anneksjon vil være folkerettsstridig og svekke mulighetene for en fremforhandlet to-statsløsning.

Å støtte opp om folkeretten og den internasjonal rettsordenen er en hovedlinje i norsk utenrikspolitikk. Denne prioriteringen er også retningsgivende for regjeringens tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten. Det er kun en fremforhandlet to-statsløsning, i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom partene.