Historisk arkiv

Svar på spørsmål om annektering av Vestbredden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge vil fordømme Israels varslede annektering av Vestbredden.

Skriftlig spørsmål nr. 1471 (2019-2020).
Datert 30.04.2020

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil Norge fordømme Israels varslede annektering av Vestbredden? 

Utenriksministerens svar:
De norske grunnposisjonene i den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. Det er kun en forhandlet to-statsløsning, i tråd med folkeretten, som kan skape varig fred mellom partene.

Det er urovekkende at israelske myndigheter nå snakker åpenlyst om å annektere deler av Vestbredden. Norge har flere ganger, og senest i det norske innlegget i den digitale debatten i FNs sikkerhetsråd den 23. april i år, advart israelske myndigheter mot å ta slike ensidige skritt. Grensene mellom Israel og Palestina er ett av flere spørsmål som partene etter Oslo-avtalene har forpliktet seg til å løse i forhandlingene om sluttstatus.

Enhver tilegnelse av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og utgjør et alvorlig brudd på folkeretten. En eventuell erklæring om anneksjon vil videre være uten folkerettslige rettsvirkninger. Dette er også understreket av FNs sikkerhetsråd i flere resolusjoner, og senest i resolusjon 2334 (2016), der Sikkerhetsrådet gjør det klart at forsøk på å gjøre endringer i 1967-grensene som ikke er resultat av en fremforhandlet enighet mellom partene, ikke vil bli anerkjent.

Dersom Israel gjør alvor av disse planene, vil det svekke mulighetene for en forhandlet to-statsløsning, og være et alvorlig tilbakeslag for den palestinske institusjonsbyggingen som Norge og giverlandene har bidratt til siden Oslo-avtalene ble inngått. Det vil også kunne ha en negativ effekt på sikkerhetssituasjonen i Israel, Palestina og ellers i regionen.