Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det skal bli enklere for vanskeligstilte å få utleiebolig

Det skal bli enklere for kommuner å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt ny forskrift for tilskudd til kjøp av utleieboliger. – Vi målretter og effektiviserer tilskuddet slik at flere får et godt botilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I fjor ga Husbanken tilskudd til i underkant av 2000 kommunalt disponerte utleieboliger. Boligene skal brukes av vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

Regjeringen besluttet i 2016 å legge om beregningsmodellen for tilskuddet. Endringene som nå iverksettes gjør tilskuddet mer forutsigbart og enklere å forstå for kommunene og andre som ønsker å søke.

– Dagens måte å beregne tilskudd på er kompleks og inneholder flere skjønnselementer som gjør den uoversiktlig for brukerne. Forutsigbarhet er viktig for at tilskuddet fortsatt skal være et godt boligsosialt virkemiddel, sier Sanner.   

Det nye regelverket gir et nøkternt tilskudd per kvadratmeter, og tar høyde for forskjellene i boligprisnivået i kommunene.

– Dette vil kunne gi et mer kostnadseffektivt tilskudd, slik at det kommer flest mulig vanskeligstilte til gode, sier Sanner.  

I forskriften er også nedskrivingstiden for tilskuddet økt fra 20 til 30 år. Lengre nedskrivingstid skal medføre at boligen blir brukt av vanskeligstilte personer lenger.

Den nye forskriften samler bestemmelser fra forskrift, retningslinjer og veileder. Heretter skal kommuner og andre brukere finne alle viktige bestemmelser på ett sted.

Det er også tydeliggjort at Husbanken vil foreta stikkprøver for å kontrollere tilskuddsmottakerne. Kommunene skal hvert år rapportere til Husbanken om hvordan boligene har blitt brukt.

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen