Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lønnsomhet i tilvisningsprosjekt

EY gir i rapporten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet en lønnsomhetsanalyse av Husbankens tilvisningsprosjekter.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har EY gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Husbankens tilvisningsprosjekter. Tilvisningsavtaler er en insentivordning som skal stimulere til at kommuner i samarbeid med private utbyggere kan legge til rette for et godt tilbud og en god spredning av utleieboliger for vanskeligstilte. EY har fått i oppdrag å se på lønnsomheten i tilvisningprosjekter sammenliknet med alternative investeringer, og hvor mye grunnlånets ulike lånebetingelser har å si for lønnsomheten i prosjektene. I rapporten konkluderer EY med at for avtaleperioden har avdragsprofilen størst betydning for lønnsomheten i prosjektet, men for investeringen som helhet vil renten ha størst effekt. EY understreker også at Husbankens finansieringsbetingelser er mer gunstige for debitorer med høy risiko enn for mer kredittverdige debitorer.

Her finner du rapporten i pdf-format:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Lønnsomhet i tilvisningsprosjekter (pdf)