Drøftet grønn konkurransekraft i Brussel

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kan overgangen til grønn økonomi være et løft for næringslivet? Og hvordan bør en slik omstilling skje? Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om grønn konkurransekraft i Brussel 29. november.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen talte til fullsatt lokale i Norges Hus i Brussel 29. november. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen

Den nylig lanserte norske rapporten om grønn konkurransekraft dannet bakteppet for seminaret på Norges Hus i Brussel. Sekretær for ekspertutvalget som har forfattet rapporten, Per Sandberg, presenterte hovedpunktene for de rundt 100 publikummerne i salen.

Blant deltakerne var klima- og miljøminister Vidar Helgesen og representanter fra EU-kommisjonen, Business Europe og European Environmental Bureau.

– Arbeidet som er gjort av utvalget viser at omstilling både er mulig og vil gi gode muligheter for næringslivet. Nå handler det om å få fortgang i omstillingen, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Se høydepunktene fra arrangementet:

I rapporten legges det frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan Norge skal redusere utslippene av klimagasser og samtidig kunne opprettholde høy verdiskaping og sysselsetting. Utvalget har lagt til grunn at Norge skal redusere sine utslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Utvalget har utfordret «hele Norge» ved å hente innspill fra ulike bedrifter og samfunnsaktører.

Ekspertutvalget har bestått av tidligere EU-kommissær for klima, Connie Hedegaard, og Idar Kreutzer fra Finans Norge.

– Mulighetene er enorme

På Norges Hus la også flere blant paneldeltakerne og publikum vekt på at dialog mellom nasjonale myndigheter, næringslivet og andre samfunnsaktører må være en viktig del av det grønne skiftet.

Et engasjert panel diskuterte grønn konkurransekraft. Foto: Lars Eivind Måseide, EU-delegasjonen

Direktør for Industrial Affairs i Business Europe, Alexandre Affre, mente mulighetene for næringslivet i en grønn økonomi er enorme. Han understreket betydningen av en nedenfra-og-opp-tilnærming og tverrsektorielt samarbeid. Han etterlyste også bedre tilrettelegging for forskning og innovasjon.

Jeremy Wates fra European Environmental Bureau uttalte seg kritisk til tempoet i det grønne skiftet, og kom med en sterk oppfordring til nasjonale myndigheter i Europa om å gjøre ord om til handling.

– Det er noen ganger et hav mellom retorikk og virkelighet når vi snakker om det grønne skiftet. Andre deler av verden er i ferd med å gå foran Europa når det gjelder å ta ledelsen i klimaarbeidet. Klimamålene for 2030 er ikke tilstrekkelige for å møte utfordringene. Vi trenger en helt annen krigermentalitet for å få til dette, sa Wates.

– Brussel vet ikke alltid best

Europakommisjonen legger til grunn at all politikk som utformes skal bidra til omstilling og vekst. For tiden arbeides det blant annet med oppdatering av energi- og klimarammeverket, sirkulær økonomi, digitalisering og nye løsninger for transportsektoren.

Grzegorz Radziejewski fra Europakommisjonen innrømmet likevel at det ikke er slik at Brussel vet best. Han bemerket at det er viktig å legge rammeverk for å modernisere økonomien og investere i det grønne skiftet. – Men alt kan ikke skje gjennom reguleringer, markedet spiller en viktig rolle, påpekte han.

Mr. Alexandre Affre, Director Industrial Affairs Department, Business Europe. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

På spørsmål fra ordstyrer Frederic Simon i EurActiv om hva Norge nå vil gjøre for å følge opp rapporten fra ekspertutvalget, viste Helgesen til at regjeringen arbeider med en strategi for grønn konkurransekraft, og også med flere stortingsmeldinger som er relevante for grønn konkurransekraft, blant annet industrimeldingen og meldingen om sirkulær økonomi. Forslaget fra ekspertutvalget er nå ute på høring.

 

Les mer her