Historisk arkiv

Mottok rapport fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte i dag sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Jo Randen

Utvalget har bestått av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Hedegaard har tidligere vært klimakommisær i EU og klima- og energiminister i Danmark. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.    

– Jeg takker utvalget for en grundig og innholdsrik rapport. Den er utarbeidet av to personer med solid kompetanse innen politikkutvikling og endringsprosesser i næringslivet. Takk også til næringslivet for mange, gode og engasjerte innspill til utvalget underveis. Rapporten vil være et viktig utgangspunkt når regjeringen skal utarbeide en strategi for grønn konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg.

– I årene framover må norsk og internasjonal økonomi omstilles til lavutslippssamfunn. Skal vi lykkes, må norsk næringsliv bidra. Vi vil at det skal skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser i bedrifter som hjelper Norge og andre land i den grønne omstillingen, sier statsministeren.

Foto: Jo Randen

I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utvalget legger til grunn at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

– Det blir tatt i bruk sterkere virkemidler i klimapolitikken verden over. Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever bredt engasjement og evne til å gripe de nye mulighetene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han roser utvalget for det gode samspillet de har hatt med store deler av næringslivet.

Foto: Jo Randen

I tråd med mandatet utvalget har fått fra regjeringen, har det hentet inn synspunkter og innspill fra sentrale næringer, bedrifter, organisasjoner og akademia i ulike deler av landet.

11 sektorer, blant dem transport, industri, petroleum og landbruk, har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til utvalget.

Utvalgets rapport og de mange veikartene gir oss analyser og forslag som vil bidra til regjeringens arbeid med bl a perspektivmeldingen, industrimeldingen, meldingen om sirkulær økonomi og oppfølgingen av samarbeidet med EU om klimamålene for 2030. Regjeringen vil i det videre arbeidet bygge på det konstruktive samspillet utvalget har hatt med nærings- og arbeidsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner. Rapporten vil bli sendt på offentlig høring. 

Les rapporten her 

Les utvalgets mandat her: Mandat for grønn konkurransekraft.pdf

Utvalgets hjemmeside: Grønn konkurransekraft