Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalg som avleverte sin rapport 28. oktober 2016.

Ekspertutvalget avleverte rapporten "Grønn konkurransekraft" 28.10.2016.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer har i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utredet og gitt råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertutvalgets mandat (pdf)