Råd og utvalg som har avlagt sine rapporter

Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalg som avleverte sin rapport 28. oktober 2016.

Ekspertutvalget avleverte rapporten "Grønn konkurransekraft" 28.10.2016.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer har i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utredet og gitt råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertutvalgets mandat (pdf)