Ekspertråd for økologisk tilstand

Ekspertråd som avleverte sin rapport 22. juni 2017.

Ekspertrådet avleverte rapporten "Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand" 22.06.2017.

Rådet skulle lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette var en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand bestod av:

  • Signe Nybø (leder)
  • Erik Framstad
  • Ivar Gjerde
  • Hanne Sickel
  • Anne Sverdrup Thygeson
  • Per Arneberg
  • Ann Kristin Schartau
  • Anders Lyngstad
  • Vigdis Vandvik
  • Rolf Anker Ims

Ekspertrådets mandat (pdf)