Ekspertutvalget om farlig avfall

Ekspertutvalget avleverte sin rapport 4. november 2019

Regjeringen nedsatte et utvalg 15. april 2019 som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget ble ledet av Ingrid Riddervold Lorange, og la fram sin rapport 4. november 2019.