Sluttrapport - Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall

Det er utvalgets ambisjon at rapporten kan bidra positivt på vei mot en mer sirkulær økonomi, vekst i norsk næringsliv og trygghet hos befolkningen knyttet til forsvarlig behandling av farlig avfall.

Last ned ekspertutvalgets rapport (pdf)

Ekspertutvalget mener mengdene farlig avfall kan reduseres. Fram mot 2035 anbefaler de et bredt sett av virkemidler for å oppnå dette. Det vil fortsatt være behov for deponi når dagens deponi på Langøya i Vestfold er fullt. I rapporten utvalget har overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen, anbefaler de staten ikke å arbeidere videre for en deponiløsning i Brevik i Telemark.