Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2020

Vår ref.: 19/4280

Regjeringen oppnevnte i april i år et ekspertutvalg om farlig avfall med mandat å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget overleverte sin rapport til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. november 2019. Rapporten er tilgjengelig her

Rapporten fremsetter anbefalinger om økt gjenvinning og ressursutnyttelse av farlig avfall, hvordan en behandlingsløsning for farlig avfall kan sikres når dagens deponi på Langøya er fullt og overgangsløsninger dersom det ikke lykkes å etablere avfallsdeponi i tide. Utvalget vurderer at det er potensial for vesentlig reduksjon av farlig avfall frem mot 2035, dersom det fastlegges ambisiøse nasjonale mål for avfallsreduksjon og forutsatt at et bredt spekter virkemidler iverksettes. På kort sikt anslås avfallsmengdene å forbli på dagens nivå, så fremt Kronos Titan ikke finner andre løsninger for sin svovelsyre og dagens flyveaskeimport fortsetter som del av behandlingsløsningen.

Utvalget konkluderer ikke med hva som vil være beste sted for et nytt deponi, men mener staten ikke bør arbeide videre for en deponiløsning i Brevik. Utvalget mener også det er viktig at staten vurderer mulige overgangsløsninger hvis et nytt deponi ikke er klart i tide, herunder muligheter for eksport.

15. november ble det avholdt innspillsmøte om utvalgets rapport, der flere aktører etterspurte en formell høring. Rapporten sendes med dette på høring.

Sentrale premisser for regjeringen er at Norge som hovedregel ikke skal basere sin behandling av farlig avfall på eksport. Dagens politikk med at forurenser skal betale skal også legges til grunn i det videre arbeidet med å sikre ny behandlingskapasitet for farlig avfall. Statens rolle skal ikke innebære økte utgifter for det offentlige.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar som du finner nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/4280, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 15. januar 2020.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør

Karoline Ehrenclou
seniorrådgiver

A/S Norske Shell
Agdenes kommune
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andøy kommune
Aqua Gen
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askvoll Kommune
Askøy kommune
Asplan Viak AS
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Avfall Norge
Avinor AS
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bane NOR SF
Bardu kommune
Barne- og familiedepartementet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Bergmesteren Raudsand
Berlevåg kommune
Bindal Kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Boliden Odda
Boligbyggelaget USBL
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens landsforening
Byggevareindustriens forening
Byggmesterforbundet
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
COWI AS
Den norske turistforening
Det norske veritas - DNV GL
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Energi Norge
Engerdal kommune
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
Equinor
Esso Norge AS
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fellesforbundet
Fet kommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fiskeridirektoratet
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flora kommune
Flå kommune
Folkehelseinstituttet
Folldal kommune
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsand kommune
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Fosnes kommune
Framtiden i våre hender
Fredrikstad kommune
Friluftsrådenes landsforbund
Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fyresdal kommune
Færder kommune
Førde kommune
Gamvik kommune
Gaular kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Greenpeace
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Hafslund AS
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Hurum kommune
Huseiernes landsforbund
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Industri Energi
Innovasjon Norge
Iveland kommune
Jeg velger meg et giftritt Nesset
Jernbanedirektoratet
Jevnaker kommune
Jondal kommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune
Klepp kommune
Klæbu kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystrederiene
Kystskogbruket
Kystverket
Kåfjord kommune
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lenvik kommune
Lerøy Seafood
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Luftfartstilsynet
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Maskinentreprenørenes forbund
Mattilsynet
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus Kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Meteorologisk institutt
Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes Kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naustdal kommune
Nedre Eiker Kommune
Nelfo
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune
Nesset kommune
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nissedal kommune
Nittedal kommune
NOAH
Nofima AS
Nome kommune
Norcem AS
Norconsult AS
Nord-Aurdal kommune
Norddal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk fjernvarme
Norsk forening for farlig avfall
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kulturarv
Norsk maritimt museum
Norsk olje og gass
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk transportarbeiderforbund
Norsk vann BA
Norsk varme
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske havner
Norske sjømatbedrifters landsforening
Notodden kommune
Nye Veier AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nærøy kommune
Odda kommune
OiW Process AS Hy
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Ragna Sells
Rakkestad kommune
Rambøll Norge AS
Rana Kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Riksantikvaren
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Rødøy kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
SAR AS
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sauherad kommune
Scanwatt AS
Sel kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
SINTEF
Sirdal kommune
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien Kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Stange kommune
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Vegdirektoratet Statens vegvesen
Statsbygg
Stavanger kommune
Stavanger maritime museum
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stena recycling
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljømerking
Stiftelsen natur og kultur
Stjørdal kommune
Stord Kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sørum kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolldirektoratet
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang herad
Ulstein kommune
Ulvik herad
Unio
Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Veidekke ASA
Velforbundet
Vellenes fellesorganisasjon
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap
Vern om Grenland - nei til deponi
Verran kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
WWF-Norge
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker Kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune