Klimautvalet 2050

Utvalet leverte utgreiinga si 27. oktober 2023.

Klimautvalet 2050 hadde som mandat å utgreie kva for vegvalg Noreg står overfor for å nå målet om å bli eit lågutslippssamfunn innan 2050.