Lover og reglar

Oppnemning av eit offentleg utval om lågutsleppsutvikling fram mot 2050 (Klimautvalet 2050)

Regjeringa har i dag sett ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990.

Kongeleg resolusjon om oppnemning av eit offentleg utval om lågutsleppsutvikling fram mot 2050 (Klimautvalet
2050)
(PDF)

Mandat for Klimautvalet 2050