Genteknologiutvalet

Utvalet leverte utgreiinga si 6. juni 2023

Utvalet skulle foreta ein brei fagleg gjennomgang av teknologisk status og moglegheiter, regulatoriske rammer, behovet for uavhengig forsking, eventuelle nye risikoaspekt og etiske dilemma.