NOU 2023: 18

Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Genteknologiutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 30. november 2020. Mandatet fra utvalget var bl.a. å redegjøre for utviklingen av genteknologi, og komme med anbefalinger om regulering. Tirsdag 6. juni la Genteknologiutvalget ved utvalgsleder  Anna Wargelius fram utredningen for politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet.

Les dokumentet