Offentlig høring av NOU 2023: 18

Klima- og miljødepartementet sender med dette Genteknologiutvalgets utredning NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2024

Vår ref.: 23/3734

Klima- og miljødepartementet sender med dette Genteknologiutvalgets utredning NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på offentlig høring.

Høringsfristen er 22. februar 2024.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 23/3734, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene kan videresende saken til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Avhengig av kapasitet er vi åpne for å gi en orientering om hovedpunktene i NOU-en, dersom en eller flere av høringsinstansene ønsker det.

Fremleggelsen av NOU-en, som fant sted den 6. juni, er tilgjengelig her.

Alle departementer

Aquagen

Bellona

Benchmark Genetics

Bioteknologirådet

Bygdekvinnelaget

COOP Norge

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Den norske veterinærforening

Den norske kirke

Felleskjøpet

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

GMO-Nettverket

Graminor AS

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helsedirektoratet

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Hofseth International

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kornbøndenes interesseorganisasjon

Kraft Foods

Kystlab AS

Labora AS

Landsorganisasjonen i Norge

Lantmännen Cerealia AS

Legeforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelverket

LOG AS

Mattilsynet

Mester Grønn AS

Miljødirektoratet

Miljømerking Norge

Monsanto

Mowi ASA

Maarud AS

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Naturviterne

Nestlè Norge AS

Nidar AS

Nito

NMBU

Nofima

Norce

Norges Birøkterlag

Norkorn

Norsk biologforening

Norges Bondelag

Norgesfôr AS

Norgesgruppen

Norges forskningsråd

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters forbund

Norges Miljøvernforbund

Norgesmøllene AS

Norges Sjømatråd

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske lakseelver

Norsk fjørfelag

Norsk gartnerforbund

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Sau og Geit

Norsvin

Norsøk

Nortura

Novartis Norge

Nycomed

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsråd

OPS Sjømat

Orkla

Polarfeed

Pronova BioPharma

Reitangruppen

Ringnes

Sabima

SalMar

Sametinget

SINTEF

Sjømatbedriftene

Sjømat Norge

Skogfrøverket

Skretting

Spire

Statsforvalterne

Stiftelsen Norsk Mat

Strand Unikorn

Syngenta Norge

Tekna

Tine

Tyr

Universitetene

Utviklingsfondet

Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Yara

Zero

WWF-Norge

Økologisk Norge