Veikart for grønn konkurransekraft

En rekke sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft.

Stadig strengere global klimapolitikk og raskere teknologisk utvikling endrer rammebetingelse for norsk næringsliv. En langsiktig utvikling av grønn konkurransekraft er avhengig av at private virksomheter ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

I tråd med mandatet fra regjeringen etablerte derfor ekspertutvalget for grønn konkurransekraft en åpen og dynamisk arbeidsprosess i tett dialog med næringslivet.

I tillegg til en rekke møter med bedrifter, organisasjoner og akademia, utfordret ekspertutvalget næringslivet til å utarbeide strategier for omstilling til lavutslippssamfunnet i ulike bransjer.

Denne utfordringen resulterte i at en rekke bransjer utarbeidet veikart for grønn konkurransekraft. Mange av veikartene beskriver hvordan utslippene av klimagasser kan kuttes mot null i 2050, samtidig som næringene kan oppnå økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Ekspertutvalget la fram sin rapport i 2016

Veikart til 2050 for grønn konkurransekraft

Dokumentene kan lastes ned i PDF-format.