Grønn konkurransekraft

Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utvalget legger til grunn at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Last ned ekspertutvalgets rapportLast ned ekspertutvalgets rapport (pdf)

Last ned sammendrag av ekspertutvalgets rapport (pdf)

Utgitt av: Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, oppnevnt av Regjeringen 16. juni 2015.

Ekspertutvalget har bestått av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Hedegaard har tidligere vært dansk klima- og energiminister, og hun var EUs forrige klimakommissær. Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.   


Publikasjonskode: T-1557 B
Coverfoto: Fotolia
Design: Melkeveien Designkontor as