Efta og Mexico enige om å modernisere frihandelsavtale

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det vil bli forhandlinger om blant annet markedsadgang og offentlige anskaffelser.

Fredag ettermiddag signerte utenriksminister Børge Brende, på vegne av Norge, erklæringen om at Efta og Mexico nå begynner prosessen med å oppdatere og modernisere frihandelsavtalen fra 2000.

Signeringen fant sted i forbindelse med World Economic Forum i Davos. 

- Jeg er fornøyd med at Efta og Mexico er enige om å modernisere frihandelsavtalen. Avtalen med Mexico har fungert godt og har vært viktig for å styrke handelsrelasjonene til Mexico. Nå er det behov for å modernisere avtalen på viktige områder som handel med tjenester, sier Mæland.

Forhandlingene vil dekke en rekke områder, blant annet markedsadgang for varer, tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser.

I tillegg har man som målsetting at den nye avtalen skal oppdateres når det gjelder opprinnelsesregler, veterinære og sanitære regelverk, tekniske handelshindre, handelstiltak, immaterielle rettigheter og konkurranse.

Videre skal en se på utvidelse av avtalen med bestemmelser for handelsfasilitering og bærekraftig utvikling.

Fakta:

  • Frihandelsavtalen mellom Efta og Mexico omfatter handel med varer, handel med tjenester, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter.
  • Avtalen inkluderer i tillegg noen enkle prinsipper om investeringer. Og den innebærer også full eliminering av toll for industrivarer.
  • Forhandlingene om handel med tjenester ble ikke avsluttet og det ble bare etablert bindingsliste for finansielle tjenester. Det har derfor pågått etterfølgende forhandlinger om bindingslistene for øvrige sektorer, men disse forhandlingene har man ikke lyktes å avslutte.