Statens pensjonsfond utland:

Ekspertgruppe skal vurdere rammeverket for obligasjonsinvesteringer

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere rammeverket for obligasjonsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland (SPU).

I meldingen om Statens pensjonsfond som ble lagt frem våren 2017, ble det varslet en gjennomgang av SPUs referanseindeks for obligasjoner i lys av økningen av aksjeandelen til 70 prosent. I arbeidet med ny referanseindeks har departementet innhentet råd og vurderinger fra Norges Bank. Departementet oppnevner nå en ekspertgruppe som skal bidra til å gi departementet et bredt beslutningsgrunnlag.

Ekspertgruppen skal utarbeide en rapport med analyser og vurderinger av blant annet prinsipper for sammensetning av referanseindeksen for obligasjoner, valg av valutaer og delsegmenter i indeksen, samt løpetid og følsomhet overfor renteendringer (durasjon). Gruppen er også bedt om å vurdere et hensiktsmessig rammeverk for risikopremier som ikke inngår i referanseindeksen. Ekspertgruppen skal avgi sin rapport innen 1. oktober 2018. Departementet tar sikte på å legge frem sine vurderinger i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2019.

Les ekspertgruppens mandat her

Ekspertgruppen består av professorene Ralph Koijen og Jules van Binsbergen.

Ralph Koijen er professor i finans ved New York University Stern School of Business. Koijen har publisert artikler i ledende akademiske tidsskrifter. Han har tidligere vært ansatt ved universitetet i Chicago og London Business School. Koijen er også medlem av Finansdepartementets ekspertpanel.

Jules van Binsbergen er professor i finans ved Wharton School, University of Pennsylvannia. Han har publisert artikler i en rekke internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Binsbergen har også forskningserfaring fra National Bureau of Economic Research, Stanford University og Kellogg School of Management (Northwestern University).