Elvestuen deltok på plastseminar under sitt første Brussel-besøk

- Å bekjempe marin forsøpling og mikroplast er en prioritert oppgave for den norske regjeringen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under sitt første besøk i EU-hovedstaden som statsråd.

Ola Elvestuen og Karmenu Vella
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte EU-kommissær Karmenu Vella under sitt besøk i Brussel. Foto: KLD

Elvestuen innledet på et seminar om hvordan Europa kan redusere plast i havet. Over 120 mennesker hadde møtt opp i Norway House, som huser den norske EU-delegasjonen. Elvestuen møtte blant andre EU-kommissærene Miguel Arias Cañete og Karmenu Vella.

Vil begrense marin forsøpling

Elvestuen fortalte på plastseminaret at Norge var pådriver da FNs miljøforsamling nylig vedtok en langsiktig visjon om å stoppe tilførselen av plast i havet.

Han sa at forsøplingen må hindres ved kilden.

- Det mest effektive er god avfallshåndtering. En stor del av den marine forsøplingen kommer fra land med sterk vekst, stor befolkningstetthet og dårlige systemer for avfall. Derfor har Norge utviklet et nytt bistandsprogram som skal begrense marin forsøpling. Målet er å forbedre avfallssystemer, og forebygge marin forsøpling, sa Elvestuen.

Han fortalte forsamlingen at i Norge blir mer enn 80 prosent av avfallet enten gjenvunnet eller utnyttet til energi.

Kamp mot gummigranulat i naturen

Miljødirektoratet har undersøkt hva som er de viktigste kildene til spredning av mikroplast i Norge. Det er slitasje av bildekk og klær, og det er kunstgressbaner.

- Vi skal nå utarbeide regler for å hindre at gummigranulatene fra fotballbanene havner i naturen, sa han.

- Vi må gjøre mer for å etablere en sirkulær økonomi, det vil si å redusere, gjenbruke og gjenvinne. Det er også viktig at alle forbrukere selv tar et ansvar.

Elvestuen sa videre at samarbeid med EU er helt avgjørende.

- Norge ser positivt på EUs nye plaststrategi. Strategien tar opp en rekke spørsmål, slik som den unødvendige bruken av engangsartikler i plast, hvordan markedet for gjenvunnet plast kan styrkes, utfasing av mikroplast i kosmetikk, og betydningen av å øke gjenvinningen, sa han.

Diskuterte karbonfangst og lagring

Møtet med kommissær Cañete dreide seg blant annet om felles gjennomføring av klimamål for EU og Norge. Elvestuen sa etterpå at han håper en avtale kan være klar i høst, men at det gjenstår en del tekniske diskusjoner.

De to diskuterte også karbonfangst og lagring, det vil si å fange CO2 fra industri- og energiprosesser og lagre det under grunnen. Her var de begge interessert i mer samarbeid for å få til konkrete prosjekter.

I møtet med Vella tok Elvestuen blant annet opp arbeidet med havforvaltning, kjemikalier og sirkulær økonomi, inkludert EUs plaststrategi.

Elvestuen møtte også representanter for miljøkomiteen i Europaparlamentet og for paraplyorganisasjonen Transport And Environment (transport og miljø). Her ble miljøaspekter ved ulike typer drivstoff diskutert.

Se video fra Brussel-besøket her.

Til toppen