En hyllemil med UD-dokumenter

Etter 60.000 arbeidstimer er jobben med å kartlegge, sortere og ordne Utenriksdepartementets papirarkiver endelig ferdig. Prosjektet har krevd enorm innsats gjennom 15 år fra ansatte i Arkivseksjonen i UD, Stiftelsen Asta og Arkivverket.

Til sammen har ordningsprosjektet kartlagt 7400 hyllemeter i tillegg til de 2000 hyllemeterne som er avlevert til Arkivverket for 1905 – 1959. Om man satte dem ved siden av hverandre ville den snaue milen med arkivkassetter ha dannet en sammenhengende rekke fra Victoria terrasse til et godt stykke forbi lokalene til Arkivverket på Sognsvann og til Lille Åklungen nedenfor Ullevålseter!

Arkivar Gunn Løwe. Foto: Jens Christian Boysen/UD
Arkivar Gunn Løwe med en liten del av materialet som er overlevert til Arkivverket. Foto: Jens Christian Boysen, UD

– Dette har gitt et stort og viktig bidrag til samfunnsoppdraget med å sikre Utenriksdepartementets historie for ettertiden, og går til kjernen av formålet med arkiver. Disse arkivene er, har vært og vil også i framtiden være kilde til forskning om store deler av norsk utenrikspolitikk som jo også på mange måter er historien om Norge. Arkivet viser også alt arbeidet den norske utenrikstjenesten gjør og har gjort opp gjennom tidene med å hjelpe nordmenn i utlandet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er ikke få som har brukt UDs arkiver om kilde for sine hovedoppgaver, masteroppgaver, doktorgradsoppgaver, forskningsartikler og bokverk. Ved siden av folketellingene, kirkebøker og landssvikoppgjøret er UDs arkiver de mest etterspurte på lesesalen. Å gjøre dette tilgjengelig har derfor stor betydning. Utenriksministeren skrev selv sin hovedoppgave «Fra OEEC til OECD: Norges holdninger til reorganiseringen i 1960» på 90-tallet basert på kilder i UDs arkiv.

Foto: Jens Christian Boysen/UD
Anniken Huitfeldt ba i 1993 UD om innsyn i dokumenter til hovedfagsoppgaven i historie. Foto: Jens Christian Boysen/UD

– Jeg håper alle de som har bidratt kjenner på at de har gjort noe viktig. Dette arbeidet sikrer ikke bare vår historie, men det styrker vår hukommelse som forteller oss om hvem vi er – både som utenrikstjeneste og nasjon, sier utenriksministeren.

Foto: Jens Christian Boysen/UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk se flere historiske UD-dokumenter da avslutningen av ordningsprosjektet ble markert i Arkivverkets lokaler på Sognsvann i Oslo. Foto: Jens Christian Boysen/UD

Foruten UDs eget arkiv er det snakk om arkivet etter Handelsdepartementet, Departementet for utviklingshjelp med diverse forløpere, 200 kommisjons- og privatarkiver, inkludert fra flere tidligere utenriksministere, og dessuten noen arkiver fra norske utenriksstasjoner. Dette store løftet for å gjøre UDs og Norges historie tilgjengelig for ettertiden hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet mellom Arkivverket, Stiftelsen Asta og UD.

I fortsettelsen av ordningsprosjektet pågår nå hjemsendelsen av arkivene til norske utenriksstasjoner gjennom prosjektet «Ta Norge hjem». Til sammen dreier det seg om ytterligere 4000 hyllemeter fra 100 stasjoner.