Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i fiskereglene i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet har nå fastsatt endringer i fiskereglene i Tanavassdraget. Endringene innebærer i hovedsak forenklinger og presiseringer i lys av erfaringene fra de to første fiskesesongene etter at Tanaavtalen trådde i kraft. Det er også fastsatt endringer som imøtekommer lokale ønsker og behov. Tanavassdragets fiskeforvaltning har bidratt med innspill både før, under og etter høringen.

Tanavassdraget
Klima- og miljødepartementet har nå fastsatt endringer i fiskereglene i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning har bidratt med innspill både før, under og etter høringen. Foto: Tor Simon Pedersen, KLD

Tanaavtalen legger opp til årlige evalueringer av fiskereglene, og at det kan gjøres midlertidige endringer dersom det er nødvendig for å sikre fiskebestandene eller dersom bestandenes tilstand tillater det. I all hovedsak skal Tanaavtalens fiskeregler ligge fast i den første femårsperioden. Det er derfor kun lagt opp til mindre, midlertidige justeringer før årets fiskesesong. I utgangspunktet varer endringene ut fiskesesongen 2019.

Noen av endringene er basert på innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Dette gjelder blant annet omfordeling av kort mellom fiskesoner, oppheving av forbudsområder for garnfiske, gratis fiskekort for barn utenfor kvoten, samt omlegging av fiskeregler for tilreisendes fiske i sidevassdragene.

Endringer er gjennomført i:

Endringene for grenseelvstrekningen er basert på forslag fra den finsk-norske arbeidsgruppen for forvaltning. Enkelte av endringene er kompromisser mellom norske og finske synspunkter ut fra de ulike landenes kultur, tradisjon og behov. For forskriftene for nedre norske del og sidevassdragene er det gjort justeringer etter innspill fra TF, samt for å sikre at fiskereglene i de ulike delene av vassdraget er mest mulig likt utformet.

Forslaget til endringer i fiskereglene ble sendt på høring med frist 27. mars 2019.

Klima- og miljødepartementets vedtak om endringer i fiskereglene i Tanavassdraget.

Lenke til endringsforskrift

Til toppen