Landvurdering uke 32

Endringer i innreiserestriksjoner, karantenekrav og krav om karantenehotell for flere land og områder

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 9. august.

Endringene vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 9. august.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge. 

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 1. september.

Land i Europa

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene: 

Kroatia, Litauen, Vatikanstaten (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell:

Monaco (går fra rød til mørkerød)

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Latvia, Liechtenstein, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia, Italia, San Marino og Sveits.

Røde: Estland (endret fra oransje), Frankrike, Færøyene, Hellas, Irland, Island (endret fra oransje), Luxembourg, Malta og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Andorra, Kypros, Nederland, Spania og Storbritannia.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres endringer i åtte regioner i Sverige. Fire av disse går fra grønn til oransje eller rød og får dermed krav om innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Norrbotten (fra grønn til rød), Östergötland, Värmland og Västra Götaland (disse regionene går fra grønn til oransje).

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanlandog Örebro.

Følgende regioner går fra oransje til å bli røde:

Gotland, Halland, Skåne og Stockholm.

Danmark

Region Nordjylland går fra oransje til rødt nivå. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønland).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Hovedstaden (inkludert København) (rød), Midtjylland (rød), Nordjylland (fra oransje til rød), Sjælland (oransje) og Syddanmark (oransje).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for seks regioner i Finland. I tillegg endres to regioner fra oransje til rødt.

Følgende regioner går fra grønn til oransje:

Norra Savolax SVD, Norra Österbottens SVD, Satakunta SVD, Södra Karelens SVD, Södra Savolax SVD og Åland.

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Österbotten SVD, Östra Savolax SVD, Länsi-Pohja SVD, Syd-Österbottens SVD og Vasa SVD.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde:

Birkalands SVD (oransje), Centrala Tavastlands SVD (oransje), Egentliga Finlands SVD (fra oransje til rød), Helsingfors och Nylands SVD (fra oransje til rød), Kajanalands SVD (oransje), Kymmenedalens SVD (oransje), Lapplands SVD (oransje), Mellersta Finlands SVD (oransje), Norra Karelens SVD (oransje) og Päijat-Häme SVD (rød).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

Det vil fortsatt være innreiserestriksjoner og karantenekrav fra alle de utvalgte øygruppene.

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje, eller går fra oransje til rødt: 

 • Azorene, Portugal (rød)
 • De joniske øyer, Hellas (rød)
 • Kanariøyene, Spania (rød)
 • Madeira, Portugal (oransje)
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas (fra oransje til rød)
 • Sardinia, Italia (rød)
 • Sicilia, Italia (fra oransje til rød)

Følgende øygrupper forblir mørkerøde:

 • Balearene (Spania)
 • Korsika (Frankrike)
 • Kreta (Hellas)
 • Sørlige egeiske øyer (Hellas)

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Disse landene og områdene kategoriseres ikke lenger som lilla:

Aserbajdsjan, Serbia og Qatar.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan og Ukraina.

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (oddetallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land og områder.

Dersom du reiser fra et grønt land eller område, men mellomlander i et land eller område med strengere karantenekrav (f.eks. oransje, rødt eller mørkerødt), er det innreisereglene fra landet eller området du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land eller område som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
 • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du  unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell.

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD