Historisk arkiv

Landvurdering uke 33

Endringer i innreiseregler for flere land og områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 16. august.

Endringene vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 16. august.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge. 

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 1. september 2021.

Land i Europa

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene: 

Bulgaria, Liechtenstein, Slovenia og Østerrike (disse landene går fra grønn til oransje).

Følgende land får endringer i krav til karantenehotell:

Nederland går fra å være mørkerød til å bli rød, slik at kravet til karantenehotell ved innreise fra Nederland oppheves.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Italia, San Marino,  Vatikanstaten, Kroatia og Luxembourg (endret fra rød). 

Røde: Portugal, Irland, Hellas, Malta, Frankrike, Estland,  Belgia (endret fra oransje), Litauen (endret fra oransje) og Sveits (endret fra oransje).

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Andorra, Kypros, Spania,  Storbritannia og Monaco.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for fem nye regioner i Sverige.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Jämtland, Södermanland, Uppsala (disse går fra grønn til oransje), Västerbotten og Västmanland (disse går fra grønn til rød).

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg Västernorrland og Örebro.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Västra Götaland, Östergötland, Norrbotten (går fra rød til oransje), og Skåne (går fra rød til oransje).

Rød: Gotland, Hallan og Stockholm og Värmland (går fra oransje til rød).

Danmark

Færøyene endrer kategori fra rød til grønn, og innreiserestriksjoner og karantenekrav oppheves derved for innreise fra Færøyene.

Grønland endrer kategori fra grønn til rød, og for Grønland innføres det dermed innreiserestriksjoner og karantenekrav.

Region Nordjylland går fra oransje til rødt nivå. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Færøyene).

Finland

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland.

Følgende regioner går fra grønn til oransje:

Syd-Österbottens SVD og Vasa SVD.

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Österbotten SVD, Östra Savolax SVD og Länsi-Pohja.  

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde:

Oransje: Kymmenedalens SVD, Kajanalands SVD, Mellersta Finlands SVD, Södra Savolax SVD, Centrale Tavastlands SVD, Satakunda SVD, Norra Karelens SVD, Åland, Norr Österbottens SVD, Norra Savolax SVD og Päijat-Häme SVD (fra rød) Rød: Helsingfors och Nylands SVD, Egentliga Finlands SVD, Lapplands SVD (fra oransje), Birkalands SVD (fra oransje) og Södra Karelens SVD (fra oransje).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

Det vil fortsatt være innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle de utvalgte øygruppene.

For følgende øygruppe bli det innført krav til karantenehotell:

De joniske øyer (Hellas), som går fra rød til mørkerød.

Følgende øygrupper forblir oransje eller røde: 

Oransje: Madeira og Portugal.

Røde: Azorene (Portugal) Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas), Sardinia (Italia) og Sicilia (Italia).

Følgende øygrupper forblir mørkerøde:

Balearene (Spania), Korsika (Frankrike) Kreta (Hellas) og Sørlige egeiske øyer (Hellas).

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Disse landene og områdene kategoriseres ikke lenger som lilla:

Kosovo, Ukraina og Nord-Makedonia.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Moldova, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan.

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (f.eks. oransje, rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

NB: Merk at det blir nye tiltak ved innreise til Norge fra 26. november.

Dette gjelder frem til 26. november: 

  • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
  • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
  • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
  • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
  • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

  • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
  • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
  • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
  • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD