Enklere å bortvise utlendinger for brudd på reglene om innreisekarantene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Fra og med i dag blir det enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene. Det skjer samtidig med at hjemmelsgrunnlaget for kravet om negativ korontatest ved innreise til Norge endres.

– Det er avgjørende å forhindre at smittede personer reiser inn i Norge. Vi må også sikre at de som reiser inn overholder plikten til innreisekarantene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kravet om negativ koronatest for innreise til Norge er i dag hjemlet i smittevernloven. Kravet vil nå i stedet hjemles i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ covid-19-test kan bli bortvist. Hjemmelen trer i kraft i dag.

– Det er også vedtatt en bestemmelse som vil gjøre det enklere å bortvise utlendinger for klare og alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene, som plikten til å bo på karantenehotell når det er påbudt, sier Mæland.

Brudd på karanteneregler kan i en del tilfeller medføre bortvisning eller utvisning også i dag, men da etter utlendingslovens ordinære saksbehandlingsregler. Den nye bestemmelsen åpner for at bortvisning kan skje etter forenklet saksbehandling, på samme måte som ved forsøk på å reise inn i Norge i strid med de restriksjonene som er innført på grunn av covid-19-pandemien.