EØS-avtalen 25 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- EØS-samarbeidet er avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskapning, sier statsminister Erna Solberg. I dag markerte hun 25 år med EØS-avtalen under EU-toppmøtet i Brussel.

Statsminister Erna Solberg er på plass på toppmøte i EU.
Statsminister Erna Solberg er på plass på toppmøtet i EU, hvor det markeres at EØS-avtalen er 25 år i år. Foto: EFTA

Sammen med Liechtensteins statsminister Adrian Hasler og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir deltok statsminister Erna Solberg på toppmøtet i Det europeiske råd fredag 22. mars. Der er alle stats- og regjeringssjefer fra EUs medlemsland samlet, i tillegg til toppledelsen i EU. Tema for den felles markeringen var viktigheten av å være en del av et felles indre marked.

Europa er Norges nærmeste og viktigste marked. Hver fjerde ansatt i norsk næringsliv jobber i eksportbedrifter og 75 % av norsk eksport går til EU-land. Av 99 milliarder kroner Norge eksporterte sjømat for i 2018, ble 66 milliarder solgt til EU-markedet.

Like vilkår
Men EØS-avtalen er også mye mer enn markedsadgang. Den sikrer norsk næringsliv like konkurransevilkår, og den gir norske borgere samme rettigheter og muligheter som EU-borgere på de områdene som avtalen dekker.

- Å ikke ha EØS-avtalen ville hatt negative konsekvenser for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og folk flest. EØS-samarbeidet er derfor avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskapning, sier statsminister Erna Solberg.

Europeisk fellesskap
Norge er en engasjert deltaker i det europeiske samarbeidet. Under toppmøtet tok statsministeren til orde for å skape tillit til det europeiske samarbeidet.

- Vi deler ikke bare interesser, men også et verdifellesskap med våre partnere i EØS. Vi må sikre gode europeiske løsninger på de utfordringene som våre og EUs borgere står overfor. Det er spesielt viktig i en urolig tid der nasjonalisme og proteksjonisme vinner terreng, sier Solberg.