Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)

35 prosent av boligene hjemmetjenesten besøker rundt i Norge har fysiske hindre som påvirker ressursbruken i helse- og omsorgsektoren, viser ny rapport.

– Gode bad og terskelfrie dører gjør at flere eldre kan bo hjemme og leve aktive liv, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Utbedringer i egen bolig vil kunne bidra til å redusere fallrisiko og gjøre at flere kan hjelpe seg selv, ifølge hjemmetjenesten.

– Bolig er i hovedsak et privat ansvar. Det er en rekke grep hver og en av oss kan gjøre i boligen slik at vi klarer oss bedre selv og kan bo lenger hjemme, sier Mæland.

Låne- og tilskuddsordninger

Husbanken har flere låne- og tilskuddsordninger som skal bidra til mer tilgjengelige boliger der det er vanskelig for den enkelte å få til dette på egen hånd.

– Vi har de senere årene sett en økt etterspørsel etter både tilskudd til heis og tilpasning fra Husbanken. Det er positivt at både kommuner og boligselskaper ser verdien av disse ordningene, og at mange gode tiltak på denne måten kan gjennomføres, sier Mæland.

Viktige tiltak

Fjerne terskler til badet, bedre utforming/ombygging av bad, og trinnfri adkomst til boligen er blant de viktigste tiltakene.

Det er mindre behov for tiltak i nye enn i eldre boliger, men også her kan bedre utforming utsette flyttebehovet i 21 prosent av de nybygde boligene, ifølge hjemmetjenestens vurderinger.

Undersøkelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for første gang innhentet systematisk og grundig informasjon om hvordan hjemmetjenesten ser på boligene våre. Det er samlet inn erfaringer basert på besøk til om lag 4 400 boliger. De ansatte i hjemmetjenesten gir opplysninger om hindre og mulige tiltak i over 1 100 boliger.

Rapporten "Et godt bad forlenger livet (i egen bolig)" er utarbeidet av Vista Analyse og Agenda Kaupang. Den undersøker boligenes utforming og hvordan utformingen påvirker ressurs- og arbeidsbelastningen for helse- og omsorgsektoren.

Til toppen