Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser. Vista Analyse, rapport 2019/01.

Rapporten ser på sammenhengene mellom kostnaden ved boligtiltak i eldres private hjem og gevinstene som kan følge av tiltakene. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er en oppfølging av Rapport 2018/24 Et godt bad forlenger livet (i egen bolig).

Her kan du lese rapporten:
Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem (pdf)