EU-høring: Sikkerhet og effektivitet i sjøtransporten

Kommisjonen har igangsatt en evaluering av EU-regelverk på sjøtransportområde for å identifisere unødige byrder, inkonsekvens i regelverket og ulønnsomme tiltak. Som del av denne prosessen er det lansert en offentlig høring som vil pågå frem til 8. januar 2017.

Høringen er åpen for alle, og vil være av særlig interesse for nasjonale sjøfartsmyndigheter, rederier, havner, sjøfolk, fagforeninger, klasseselskap og andre berørte aktører som for eksempel agenter, lostjenesten og sjøtrafikksentraler. 

Høringen: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-refit_en_en

Til toppen